Thông tin doanh nghiệp:

Số ĐKKD: 4201620829
Đăng ký lần đầu: 06/11/2014
Đăng ký thay đổi lần thứ 9: 16/03/2022
SĐT: 02436573999

Ngày cấp: 09/12/2009
Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
Lĩnh vực kinh doanh: Khách sạn, kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

 

Chủ tài khoản: 

Công ty TNHH Một thành viên Quản lý khách sạn và khu nghỉ dưỡng FLC
Tài khoản ngân hàng số: 22212 00000 4777 (VNĐ)
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Thanh Xuân

Đóng